Registreren

Registreer voor 1 september!

Iedereen dient zich te registreren, ook sympathisanten en kinderen. De registratie dient te gebeuren per persoon, dus niet per familie. 

Ouders kunnen hun kinderen jonger dan 12 jaar registreren via het inschrijvingsformulier voor kinderen.

Reglement deelname aan competities

Om te kunnen deelnemen aan de aan de competities van de Belgian Transplantoux Games moet elke deelnemer:

  • ofwel gedurende ten minste 12 maanden getransplanteerd zijn en een normaal functionerend orgaan hebben, ofwel gedialyseerd worden. Beenmerggetransplanteerden kunnen ook deelnemen. Verder zijn ook donoren welkom om deel te nemen,
  • een medisch attest indienen,
  • het inschrijfgeld betaald hebben voor de uiterste betaaldatum (7/9/2024).

Prijs

De prijs voor alle deelnemers (getransplanteerden, dialyse, kinderen, sympatisanten) bedraagt 20 euro, ongeacht of de deelnemer 1 of 2 dagen deelneemt aan het event. Kinderen van 3 tot 6 jaar kunnen gratis deelnemen.

Deze prijs omvat deelname aan de openings- en sluitingsceremonie, lunch en kinderopvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.

Registratieformulieren

Annulatie

Transplantoux vergoedt geen kosten bij annulatie van de inschrijving voor de Belgian Transplantoux Games, behalve om medische redenen.

Transplantoux vergoedt de terugbetaling volgens onderstaande regels en op vertoon van een medisch attest.

  • tot 15 dagen voor de start: 100%
  • minder dan 15 dagen voor de start: 0%